dijous, 27 de març de 2008

La sintonia "Atotavela"

Atotavela" és la clau per a sintonitzar amb el públic en les nostres actuacions. Tan pot servir per obrir la cantada com per acomiadar-nos. La música, amb ritme de fox-trot, va ser de les primeres composicons d'en Paulí pel grup. La vàrem gravar en el segón CD, al 2007. Li estem buscan una lletra. Tot arribarà. Que la disfruteu!!!